Your address will show here +12 34 56 78

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die bewaard worden
CloudBackup365 kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van CloudBackup365, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CloudBackup365 verstrekt. CloudBackup365 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Jouw voor- en achternaam
Jouw adresgegevens
Jouw telefoonnummer
Jouw e-mailadres
Jouw IP-adres

Waarom CloudBackup365 gegevens nodig heeft
CloudBackup365 verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan CloudBackup365 jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang CloudBackup365 gegevens bewaart
CloudBackup365 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen
CloudBackup365 verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van CloudBackup365 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CloudBackup365 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
CloudBackup365 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords en Social advertenties van CloudBackup365 bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CloudBackup365 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CloudBackup365 heeft hier geen invloed op. CloudBackup365 heeft Google geen toestemming gegeven om via CloudBackup365 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@CloudBackup365.nl. CloudBackup365 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen
CloudBackup365 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door CloudBackup365 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CloudBackup365 op via info@CloudBackup365.nl.

CloudBackup365.nl is een website van Tweeweg IT BV.
CloudBackup365 is als volgt te bereiken:
Postadres: Geograaf 30
Telefoon: 088180 88 08